Lớp học bắt buộc

Các lớp học 1:1 S/G/R/L được đưa ra nhằm mục đích chuyên sâu vào từng cá nhân và giúp học viên tiến bộ nhanh nhất.
Các lớp nhóm tạo cơ hội cho học viên tiếp xúc và trao đổi ý kiến cũng như thực hành đối thoại trước đám đông.
Học viên phải tham gia đầy đủ các lớp học trong chương trình này.

Đặc điểm khóa học

Chương trình này phù hợp cho những học viên đi theo diện gia đình.
Phụ huynh vừa có thể theo dõi cuộc sống học tập của con cái cũng vừa học để cải thiện và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình.
sample
Lớp CNN, Pronunciation

Học viên có thể lựa chọn việc tham gia các lớp CNN vào buổi sáng sớm để cải thiện kỹ
năng nghe và từ vựng hoặc lớp Pronunciation sau các lớp học vào buổi chiều để cải thiện phát âm.
sample
5 Lớp Speaking 1:1

Điểm độc đáo trong chương trình học tại CPI là các lớp SSP. Đây là lớp học đặc biệt,
miễn phí cho học viên với 3 khung giờ vào buổi chiều và 2 khung giờ vào buổi tối.
Thông qua các lớp SSP, học viên sẽ cải thiện khả năng nói một cách đáng kinh ngạc.
sample
Special Club / Activity

Các hoạt động/câu lạc bộ đặc biệt được cung cấp sau giờ học chính thức là điểm độc đáo chỉ có tại CPI.
Học viên có thể thư giãn hay tham gia các hoạt động thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn và học tập tốt hơn.
sample
Có thể ra ngoài vào các ngày trong tuần

Bạn có thể ra ngoài vào các ngày trong tuần sau khi kêt thúc các lớp học.
sample

Chi phí đào tạo
Liên hệ