Lớp học bắt buộc

Rapid là chương trình được xây dựng đặc biệt cho học viên không có nhiều thời gian học.
Chúng tôi đưa ra 2 chương trình là Rapid 30 (1 tuần) và Rapid 60 (2 tuần).
Cũng như khóa G.E hay Intensive G.E, Rapid tập trung chuyên sâu vào từng kỹ năng của học viên thông qua 6 lớp 1:1.
Bỏ qua lớp nhóm 1:8 thay vào đó là thêm 1 lớp 1:4 giúp học viên tiết kiệm thời gian để học được nhiều hơn,
từ đó tốc độ cải thiện sẽ nhanh hơn.
03_1_3rapid_co01
Lớp CNN, Pronunciation

Học viên có thể lựa chọn việc tham gia các lớp CNN vào buổi sáng sớm để cải
thiện kỹ năng nghe và từ vựng hoặc lớp Pronunciation sau các lớp học vào buổi chiều để cải thiện phát âm.
sample
5 Lớp Speaking 1:1

Điểm độc đáo trong chương trình học tại CPI là các lớp SSP. Đây là lớp học đặc biệt,
miễn phí cho học viên với 3 khung giờ vào buổi chiều và 2 khung giờ vào buổi tối.
Thông qua các lớp SSP, học viên sẽ cải thiện khả năng nói một cách đáng kinh ngạc.
sample
Special Club / Activity

CPI cung cấp các hoạt động/câu lạc bộ đặc biệt,
miến phí vào buổi tối cho học viên. Học viên không những thư giãn tinh thần,
rèn luyện sức khỏe mà còn học và vận dụng được vốn từ vựng tiếng Anh trong những câu lạc bộ này.
sample

Chi phí đào tạo
Liên hệ