Lớp học bắt buộc

Các lớp học 1:1 S/G/R/L được đưa ra nhằm mục đích chuyên sâu vào từng cá nhân và giúp học viên tiến bộ nhanh nhất.
Các lớp nhóm tạo cơ hội cho học viên tiếp xúc và trao đổi ý kiến cũng như thực hành đối thoại trước đám đông.
Học viên phải tham gia đầy đủ các lớp học trong chương trình này.

Lớp CNN, Pronunciation

Học viên có thể lựa chọn việc tham gia các lớp CNN vào buổi sángsớm để cải
thiện kỹ năng nghe và từ vựng hoặc lớp Pronunciation sau các lớp học vào buổi chiều để cải thiện phát âm.
sample
5 Lớp Speaking 1:1

Điểm độc đáo trong chương trình học tại CPI là các lớp SSP.
Đây là lớp học đặc biệt, miễn phí cho học viên với 3 khung giờ vào buổi chiều và 2 khung giờ vào buổi tối.
Thông qua các lớp SSP, học viên sẽ cải thiện khả năng nói một cách đáng kinh ngạc.
sample
Special Club / Activity

CPI cung cấp các hoạt động/câu lạc bộ đặc biệt, miến phí vào buổi tối cho học viên.
Học viên không những thư giãn tinh thần,
rèn luyện sức khỏe mà còn học và vận dụng được vốn từ vựng tiếng Anh trong những câu lạc bộ này.
sample

Chi phí đào tạo
Liên hệ