Lớp học bắt buộc

Với chương trình không quá nặng, học viên Diet G.E có 2 tiết 1:1, 1 tiết 1:4 và 1 tiết 1:8 mỗi ngày.
Học viên cần phải tham gia đầy đủ các lớp học trong chương trình.

Đặc điểm khóa học

Khóa học này dành cho những phụ huynh đi cùng trẻ em.
Chương trình không quá nặng nên thích hợp với những đối tượng vừa muốn cải thiện tiếng Anh vừa muốn có thời gian
chăm sóc con cái đang học tại CPI, đồng thời muốn du lịch, nghỉ ngơi.
sample
Lớp CNN, Pronunciation

Học viên có thể lựa chọn việc tham gia các lớp CNN vào buổi sáng sớm để cải thiện kỹ năng nghe và từ vựng hoặc lớp
Pronunciation sau các lớp học vào buổi chiều để cải thiện phát âm.
sample
5 Lớp Speaking 1:1

Điểm độc đáo trong chương trình học tại CPI là các lớp SSP. Đây là lớp học đặc biệt,
miễn phí cho học viên với 3 khung giờ vào buổi chiều và 2 khung giờ vào buổi tối.
Thông qua các lớp SSP, học viên sẽ cải thiện khả năng nói một cách đáng kinh ngạc.
sample
Special Club / Activity

Các hoạt động/câu lạc bộ đặc biệt được cung cấp sau giờ học chính thức là điểm độc
đáo chỉ có tại CPI. Học viên có thể thư giãn hay tham gia các hoạt động thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe,
giúp tinh thần minh mẫn và học tập tốt hơn.
sample
Có thể ra ngoài vào các ngày trong tuần

Bạn có thể ra ngoài vào các ngày trong tuần sau khi kêt thúc các lớp học.
sample

Chi phí đào tạo
Liên hệ